YUANHOSP 阮綜合醫院 -- 103年農曆春節連續假期門診醫師請假
正在加載......

未命名 3

103年農曆春節連續假期門診醫師請假一覽表

 

103128日星期二門診班別

 

 

10324日星期二(初五)門診班別

 

科別

時段

醫師

開診情形

 

 

科別

時段

醫師

開診情形

 

內科

上午

戴研光

看診

 

 

內科

上午

戴研光

看診

 

家醫科

上午

許崇民

看診

 

 

家醫科

上午

許崇民

看診

 

家醫科

上午

朱得仁

看診

 

 

家醫科

上午

朱得仁

看診

 

家醫科

下午

朱家煌

看診

 

 

家醫科

下午

朱家煌

看診

神經外科

下午

林永上

停診

 

神經外科

下午

林永上

停診

 

皮膚科

下午

劉昭宏

看診

 

皮膚科

下午

劉昭宏

停診

 

復健科

下午

陳怡嘉

看診

 

 

復健科

下午

陳怡嘉

看診

 

小兒科

上午

林佼瑩

看診

 

 

小兒科

上午

林佼瑩

看診

 

眼科

上午

林憲忠

看診

 

 

眼科

上午

林憲忠

看診

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103129日星期三門診班別

 

 

10325日星期三(初六)門診班別

 

科別

時段

醫師

開診情形

 

 

科別

時段

醫師

開診情形

 

內科

上午

陳錫榮

看診

 

 

內科

上午

陳錫榮

看診

 

腎臟內科

上午

郭馨蔚

看診

 

 

腎臟內科

上午

郭馨蔚

看診

 

家醫科

上午

郭振吏

看診

 

 

家醫科

上午

郭振吏

看診

 

家醫科

下午

朱家煌

看診

 

 

家醫科

下午

朱家煌

看診

身心內科

下午

陳三能

停診

 

 

身心內科

下午

陳三能

看診

 

復健科

上午

黃光聖

看診

 

復健科

上午

黃光聖

停診

 

骨科

下午

阮瓈儀

看診

 

骨科

下午

阮瓈儀

停診

 

小兒科

下午

楊岱璟

看診

 

 

小兒科

下午

楊岱璟

看診

 

眼科

下午

李柏佑

看診

 

 

眼科

下午

李柏佑

看診

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10323日星期一(初四)門診班別

 

注意事項:

 

 

 

科別

時段

醫師

開診情形

 

 

1.體檢診:1/30()~2/2()暫停

腎臟內科

上午

郭馨蔚

停診

 

 

 

 2/3()初四恢復正常

 

家醫科

上午

柯文升

看診

 

 

2.復健中心:1/30()~2/3()暫停

 

家醫科

下午

郭振吏

看診

 

 

 

 2/4()初五恢復正常

復健科

上午

吳健明

停診

 

 

3.1/30()除夕~2/2()初三關病房

復健科

下午

吳健明

停診

 

 

4.2/3()初四,開始收住院

 

外科

下午

阮東光

停診

 

 

5.交通車:1/30()~2/2()停駛

小兒科

下午

于靜雯

停診

 

 

6.2/3()初四島內巡迴班次暫停

眼科

下午

林憲忠

停診

 

 

阮綜合→旗津:上午720900

家醫科()

上午

李佩潔

停診

 

 

旗津→阮綜合:上午800、下午510

 

 

 

 

 

 

 

2/4()初五恢復正常行駛

 gotop